sitg gig


Idź do treści

Referaty

AktualnościREFERATY


Referaty prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 na adres :

Dr Józef Knechtel

e-mail: j.knechtel@gig.eu

Wszystkie przesłane referaty będą recenzowane i po uzyskaniu pozytywnej recenzji i zostaną opublikowane w pracy zbiorowej pod redakcją J. Cygankiewicza i S. Pruska (4 pkt.).
Wskazówki dla autorów

Referat należy napisać w języku polskim lub angielskim. Pełny tekst referatu, wraz ze streszczeniami, z tabelami, rysunkami i spisem literatury, nie może przekroczyć 15 stron formatu B5. Wymagane są dwa streszczenia: w języku angielskim oraz w języku polskim. Wzory należy wpisywać przy użyciu programu Microsoft Equation, umieszczając w odpowiednim miejscu w tekście, zachowując jednolitą ich numerację. Tablice powinny być wpisane w plik Microsoft Word i umieszczone w odpowiednim miejscu w tekście. Rysunki powinny być wykonane programem do grafiki wektorowej i wraz z podpisami umieszczone w odpowiednim miejscu w tekście.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego